Ruts MH

MH beskrivning Ronneby 08-05-10

1a.Kontakt: Hälsning                           Rut: 4= Tar kontakt själv el besvarar kontakt besök

1b.Kontakt: Samarbete                         Rut: 3= Följer med men är inte engagerad i testledaren

1c.Kontakt: Hantering                          Rut: 3= Accepterar hantering


2a. Lek1 : Leklust                                 Rut: 4=  Startar snabbt, leker aktivt

2b. Lek1 : Gripande                              Rut: 4= Griper direkt med hela munnen

2c. Lek1 : Gripande & dragkamp           Rut: 4= Griper direkt med hela munnen & drar emot tills testledaren släpper


3a. Förföljande                                   Rut: 4= Startar m. hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. x2

3b. Gripande                                       Rut: 2= Griper inte,nosar på föremålet

Rut: 4= Griper direkt,släpper


4. Aktivitet                                          Rut: 4= Är uppmarksam med ökad aktivitet el oro efterhand


5a. Avst.lek: Intresse                          Rut: 3= Intresserad,följer figuranten utan avbrott

5b. Avst.lek: Hot el agg                       Rut: 1= Visar inga hotbeteenden

5c. Avst.lek. Nyfikenhet                      Rut: 3= Går fram till den dolda men talande figuranten

5d. Avst.lek. Leklust                            Rut: 4= Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

5e. Avst.lek. Samarbete                       Rut: 2= Blir aktiv men avbryter


6a. Överraskning. Rädsla                     Rut: 3= Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

6b. Överraskning. Hot/agg                  Rut: 3= Visar flera hotbeteenden under längre tid

6c. Överraskning. Nyfikenhet              Rut: 3= Går fram till overallen när föraren står brevid

6d. Överraskning. Kvarstående rädsla  Rut: 1= Ingen tempoförändring el undanmanöver

6e. Överraskning. Kvarstående intresse  Rut: 2= Stannar upp.Luktar el tittar på overallen vid 1 tillfälle


7a. Ljudkänslighet. Rädsla                    Rut: 3= Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

7b. Ljudkänslighet. Nyfikenhet             Rut: 5= Går fram till skramlet utan hjälp

7c. Ljudkänslighet.Kvarstående rädsla   Rut: 1= Ingen tempoförändring el undanmanöver

7d. Ljudkänslighet.Kvarstående intresse  Rut: 1= Visar inget intresse


8a. Spöken. Hot/agg                              Rut: 3= Visar fler hotbeteende under lång tid

8b. Spöken. Kontroll                              Rut: 5= Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. Spöken. Rädsla                                Rut: 2= Uppehåller sig i huvudsak framför el brevid föraren. Någon avstånds reglering

8d. Spöken. Nyfikenhet                         Rut: 5= Går fram till figurant utan hjälp

8e. Spöken. Kontakt tagande med

figurant i spökdräkt                              Rut: 4= Tar själv kontakt m figuranten


9a. Lek2. Leklust                                   Rut: 4= Startar snabbt, leker aktivt

9b. Lek2. Gripande                                Rut: 4= Griper direkt med hela munnen


10. Skott                                               Rut: 1= Visar ingen berördhet. Snabb kontroll & sedan helt oberörd

Annonser